1. مریم خردمندپروچ , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزک , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۱-۷۴
 2. روح الله قاسمی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر , بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.). , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۱-۴۳
 3. افسانه سادات فرساد , سعید ملک زاده شفارودی , نسرین مشتاقی , فاطمه فتوحی , سعید زیبایی , بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیون , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۶۱-۸۰
 4. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی , بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۰۶-۴۱۷
 5. علی خزاعی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۵۱-۱۵۷
 6. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی , ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۶۱-۲۷۷
 7. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۱-۳۰
 8. نسرین مشتاقی , الهام حمیدی شیرغان , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی کاخکی , شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۹-۳۸
 9. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی , مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱-۱۵
 10. فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترو , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۲۹۲-۲۹۸
 11. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۰۹-۱۱۵
 12. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی , مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۶۵-۷۵
 13. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , سکینه مشتاقی , بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۴۹-۶۱
 14. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۱۳۹-۱۴۸
 15. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جوران , بهزاد قره یاضی , شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۴۹-۶۲